سایت نجوم كودكان ایران http://kidnoojum.mihanblog.com 2020-03-27T20:43:10+01:00 text/html 2011-01-03T08:35:52+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی نگاهی به وضعیت رصد آخرین خورشید گرفتگی 14 دی http://kidnoojum.mihanblog.com/post/14 <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000 size=2 face=Tahoma><STRONG><BR></STRONG>&nbsp;&nbsp; آغاز: ساعت 11 و 21 دقیقه<BR>&nbsp;&nbsp; حداكثر: ساعت 12 و 51 دقیقه<BR>&nbsp;&nbsp; پایان: ساعت 14 و 15 دقیقه</FONT></SPAN><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma><FONT size=2 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000 size=2 face=tahoma><FONT size=2 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در تهران، ماه حداكثر 39 درصد از قرص خورشید را می‌پوشاند. زمان‌های یاد شده و حداكثر میزان گرفتگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداقل 9 درصد در جنوب شرقی تا حداكثر53 درصد در شمال غربی ‌كشور متغیر است.</SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جدول مشخصات خورشیدگرفتگی جزئی<A name=OLE_LINK11> سه‌شنبه 14 دی 1389</A>&nbsp;(بنا به استخراج موسسه ژئو فیزیک <A href="http://calendar.ut.ac.ir/">http://calendar.ut.ac.ir</A>&nbsp;)</SPAN></P> text/html 2010-08-26T10:39:05+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی قبل از خرید یک تلسکوپ چه چیزهایی را باید بدانیم http://kidnoojum.mihanblog.com/post/13 <DIV class="img_caption left" style="FLOAT: left; WIDTH: 500px"><IMG class=caption src="http://www.noojum.com/images/stories/news/nasa/telescope3.jpg" align=left></DIV> <P></P> <P class=MsoNormal dir=rtl>خرید یک تلسکوپ بزرگترین تصمیم بک اخترشاس آماتور به شمار می آید. امیدواریم اولین تلسکوپی که می خرید تلسکوپی باشد که بیشتر از همه از آن استفاه کنید. تلسکوپی که خاطرات زیادی با آن دارید، تلسکوپی که بتوانید آن را به فرزندانتان بدهید.</P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA><IMG alt="" src="http://p30ex3.persiangig.com/sait/1266967137_3sutaa.gif" border=0><FONT size=2>&nbsp;</FONT></SPAN></P> text/html 2010-08-26T09:37:23+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی واقعیت جالب در مورد سیاره زمین http://kidnoojum.mihanblog.com/post/12 <P><IMG src="http://www.parssky.com/images.aspx?image=5937572earth.jpg" border=0><BR><B>شما تمام عمر خویش را در این سیاره سپری نموده اید، اما چقدر در مورد زمین زیر پای خویش می دانید؟ شاید حقایق زیادی در مورد زمین در ذهن تان هم اکنون خطور کند، ولی ما در اینجا 10 واقعیت دیگر را برای شما معرفی می کنیم، شاید برایتان تازه باشد</B></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-08-26T09:26:10+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی معرفی شاتل فضایی به زبان ساده http://kidnoojum.mihanblog.com/post/11 <IMG src="http://www.parssky.com/images.aspx?image=543584104.jpg" border=0> <P align=justify><BR><B>شاتل در لغت به اتوبوسهایی اطلاق می شود که در یک مسیر مشخص رفت و آمد می نمایند.</B><BR><FONT face=tahoma color=#000000 size=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><STRONG>حسن قضاوی</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P></FONT> text/html 2010-08-26T09:24:21+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی جاذبه زمین http://kidnoojum.mihanblog.com/post/10 <P align=justify><BR><B>کره زمین و دیگر کرات و سیارات تشکیل دهنده جهان ما همگی دارای نیرویی هستند که اشیاء را به سوی خود جذب می‌کنند این نیرو را «گرانِش» یا «جاذبه» می‌‌نامیم، که نیوتن آن را کشف کرد</B><BR><FONT face=tahoma color=#000000 size=2></P></FONT> text/html 2010-08-26T09:22:17+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی سیاه چاله http://kidnoojum.mihanblog.com/post/9 <P><IMG src="http://www.parssky.com/images.aspx?image=2223852images.jpg" border=0></P> <P align=justify><BR><B>در باره سیاه چاله و ویژگی های آن</B><BR><FONT face=tahoma color=#000000 size=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA><FONT face=Tahoma><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P></FONT> text/html 2010-08-26T09:20:25+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی بیگ بنگ چیست ؟ http://kidnoojum.mihanblog.com/post/8 <P><IMG src="http://www.parssky.com/images.aspx?image=8898278image003.gif" border=0></P> <P><STRONG>علم امروزی بشر تا به دان جا رسیده كه قادر باشد در مورد جهان هستی توضیحاتی را ارائه كند . جهان هستی بیكران و غیر قابل تصور</STRONG></P> text/html 2010-08-26T09:15:59+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی ماه در برج حوت http://kidnoojum.mihanblog.com/post/7 text/html 2010-08-26T09:13:37+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی پندهای رصدی! http://kidnoojum.mihanblog.com/post/6 <STRONG>نکات مهمی که در یک شب رصدی توجه به آنها اهمیت دا <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در آبی ژرف آسمان پس از غروب، درخشان ترین ستاره ها پدیدار شده اند. تلألو سه ستاره مثلث تابستانی در سمت الرأس آسمان پیداست. چیزی تا تاریکی مطلق و رویارویی با شکوه بی همتای نوار راه شیری نمانده است. تلسکوپ ها و دوربین های دوچشمی آماده شده اند. همه آماده اند تا یک شب رصدی خاطره انگیز را پشت سر بگذارند. در این میان رعایت چند نکته کوچک می تواند این شب رصدی را برای شما به یک شب به یاد ماندنی و پر بار از لحاظ تعداد اجرام رصدی تبدیل کند. در این&nbsp;مقاله سعی دارم تا با زبانی خودمانی (!) به تعدادی از این پندهای رصدی بپردازم</SPAN>رد</STRONG></P> text/html 2010-08-26T08:58:24+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی 10 پرسش و پاسخ درباره شهابسنگ ها http://kidnoojum.mihanblog.com/post/5 <P><IMG src="http://www.parssky.com/images.aspx?image=9923908image003.jpg" border=0></P> <P><STRONG> فضای منظومه شمسی، اجرام سرگردانی وجود دارند که دارای مدارهای مستقلی هستند. این اجرام تا زمانی که در فضا سرگردانند شهابواره خوانده می شوند. وقتی که وارد جو زمین می شوند بر اثر اصطحکاک با لایه های مختلف جو به شدت داغ شده و می سوزند و به رنگهای مختلفی می درخشند.</STRONG><BR><FONT face=tahoma color=#000000 size=2></P> <DIV class=Section1 dir=rtl> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr><FONT face=Tahoma size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</P></DIV></FONT> text/html 2010-08-26T08:50:30+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی ماهواره، انواع و کاربرد http://kidnoojum.mihanblog.com/post/4 <P><BR><B>ماهواره مخابراتی یا «قمر مصنوعی»، به دستگاه‌های ساخت بشر گفته می‌شود که در مدارهایی در فضا به گرد زمین یا سیارات دیگر می‌چرخند</B></P> <P><IMG src="http://www.parssky.com/images.aspx?image=63793572010_2_1_img634006392919062500.jpg" border=0></P> text/html 2010-08-23T13:06:36+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی صورت فلكی چیست؟ http://kidnoojum.mihanblog.com/post/3 <TABLE class=contentpaneopen> <TBODY> <TR> <TD class=createdate vAlign=top></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://taftansky.ir/main/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=112:1388-04-13-11-31-00&amp;catid=1:1388-03-06-18-59-41&amp;Itemid=75"><IMG title="نجوم برای کودکان - شناسایی صور فلکی در آسمان شب" height=120 src="http://taftansky.ir/main/images/mainImages/AstroKidsConstellation.jpg" width=120 align=left border=0></A><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگر کمی از قوه تخیل خود در هنگام مشاهده آسمان شب استفاده کنید ، ناخود آگاه اشکالی را برای ستارگان مجاور هم تصور می کنید . شاید افسانه ها و داستان هایی هم برای آنها در ذهن خود طراحی کنید !</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-08-23T13:01:25+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی نمایشگاه نقاشی ستاره شناسی در تهران http://kidnoojum.mihanblog.com/post/2 شناسی آماتوری که امروزه در تمامی دنیا طرفداران بسیاری دارد ، هنرهای نجومی ( به عنوان زیر‌شاخه ای از هنر علمی‌تخیلی science fiction art ) است. متاسفانه در بین جامعه‌ی ستاره شناسی آماتوری ما به این مورد بسیار کم توجه شده بود ، و اگر هم کارهایی در زمینه‌ی هنر ستاره شناسی شده بود ؛ در حد نقاشی های کودکانه بودند.<BR> <DIV align=justify>برای اولین بار در کشورمان، نقاشی هایی ستاره‌شناسی توسط فرشاد افشار‌فرد و مریم تقی‌زاده ، با تکنیکی کاملا منحصر به فرد ؛ که از لحاظ سبک نیز در ایران برای اولین بار است که اجرا می شود ؛ کشیده شده است.<BR></DIV> <DIV align=justify></DIV> <DIV align=center><IMG title=Image height=353 alt=Image hspace=6 src="http://www.nightsky.ir/images/stories/1388/10045.jpg" width=530 border=0></DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=justify>تعدادی از کارها ، تصاویری واقعی از کهکشان ها و سحابی هاست ، و تعدادی برداشتی هنرمندانه از آسمان ، پر کشیدن خیال ، در میان کهکشانی از رنگ ها ، در تمامی تصاویر مشهود است.</DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><IMG title=Image height=353 alt=Image hspace=6 src="http://www.nightsky.ir/images/stories/1388/10046.jpg" width=530 border=0> </DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=justify>کارهای واقعی و رئال ، تصاویری آشنا از تلسکوپ فضایی هابل ، دنباله دارها ، کهکشان خودمان ، چند سحابی معروف و ... هستند ، تمام کارهای رئال شناسنامه ای علمی دارند که توسط مصطفی یاوری آیین ( مدیر وبگاه رصدگاه ) نوشته شده اند. و برای هر ستاره شناس آماتوری یاد آور تصاویری خاطره انگیز از اعماق آسمان ها می باشند.</DIV> <DIV align=justify></DIV> <DIV align=center><IMG title=Image height=353 alt=Image hspace=6 src="http://www.nightsky.ir/images/stories/1388/10047.jpg" width=530 border=0></DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=justify>تصاویری که به صورت انتزاعی کار شده اند نیز ، ترکیبی هستند از سیارات فراخورشیدی ، نورهایی در اعماق آسمان ، سحابی هایی در اعماق کیهان و... . در این تصاویر، رنگ ها به فرمان هنرمند ، آسمانی ذهنی و بدیع را خلق کرده اند که چشم ها را می ربایند. تکنیک کارها اسپری است . بازی با رنگ ها به وسیله ی اسپری ، بدون هرگونه ابزار و متریال دیگری ، و ترکیب و ادغام رنگ ها ، جادوی آسمان را به تصویر کشیده است.</DIV> text/html 2010-08-23T12:54:20+01:00 kidnoojum.mihanblog.com محمد سبحان شیخی نجوم چیست؟ http://kidnoojum.mihanblog.com/post/1 <P>زمانی که بشر از خود و از جهانی که در آن سکنی دارد آگاه شده است آسمان را با ترس و شگفتی منبع جذبه ای پایدار و افسون کننده دانسته است . ترس و شگفتی مطالعه و علم را سبب می شود . بشر که بی وقفه در تلاش فائق آمدن بر جهل و حل اسرار بود - سرانجام علم نجوم را پدید آورد.</P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG title="سیاهچاله ام.87" style="VERTICAL-ALIGN: text-top" height=405 alt="سیاهچاله ام.87" src="http://www.popsci.com/files/imagecache/article_image_large/articles/chandra2.jpg" width=500 mce_src="http://www.popsci.com/files/imagecache/article_image_large/articles/chandra2.jpg" mce_style="vertical-align: text-top;"></P>